VASTUULLISUUS

Vallilan vastuullisuuden periaatteet jakautuvat neljään osa-alueeseen, jotka kattavat tuotteemme, työntekijämme, hankintaketjumme ja ympäristömme. Nämä neljä aluetta huomioiden ja niitä jatkuvasti kehittäen tulemme etenemään vuosi vuodelta kohti parempia tuloksia, pyrkien säilyttämään ansaitsemamme luottamuksen sidosryhmissämme.

Vallilan ensimmäinen yritysvastuuraportti on laadittu noudattaen Global Reporting Initiativen GRI-standardien peruslaajuutta. Tutustu raporttiin täällä alla olevasta linkistä.

Vastuullisuusraportti 2018

Vastuullisuuden periaatteet 2017