Vallila Code of Conduct

Vallila Code of Conduct kumppaneille

Kaikkia vallilalaisia ohjaavat yhteiset Vallila Code of Conduct -ohjeistuksen mukaiset toimintaperiaatteet. Edellytämme, että myös yhteistyökumppanimme toimivat näitä samoja periaatteita kunnioittaen ja noudattaen. Periaatteemme ovat samat kaikkialla maailmassa, missä harjoitamme liiketoimintaa ja ne koskevat kaikkia työntekijöitämme sekä kumppaneitamme samalla tavalla.

1. Lainsäädäntö

  Vallilan kumppanina noudatamme lakeja kaikessa toiminnassamme. Emme hyväksy lakien rikkomista tai kehota toimimaan lakeja vastaan missään tilanteissa.

  Noudatamme ja kunnioitamme työntekijöiden asemaa koskevia lakeja kuten tasa-arvoa, yksityisyyden suojaa ja ihmisoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä. Noudatamme turvallisuuteen, ympäristöön, markkinointiin ja tuoteturvallisuuteen liittyviä lakeja. Emme hyväksy korruptiota tai ohjaa ketään toimimaan lakeja vastaan.

  Seuraamme ja huomioimme lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia ja kehitämme toimintaamme uusien lakien edellyttämällä tavalla liiketoiminnassa. Huomioimme esimerkiksi muutokset henkilötietojen käsittelyssä sekä tuotteiden valmistukseen liittyvissä prosesseissa, materiaaleissa ja pakkausmerkinnöissä.

  2. Ihmisoikeudet

  Me Vallilassa vaalimme toistemme vilpitöntä kunnioitusta ja tasavertaisuutta. Henkilöstön osaaminen ja innovatiivisuus ovat tärkeimpiä henkilöstötavoitteitamme. Vallilan kumppanina sitoudumme kunnioittamaan kaikkia kansainvälisiä ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme ja edistämään niiden toteutumista työyhteisössämme.

  Vallilan kumppanina kunnioitamme työlainsäädäntöä ja kohtelemme työntekijöitämme yhdenvertaisesti. Kunnioitamme yksilön yksityisyyttä sekä uskonnon vapautta. Emme hyväksy syrjintää, häirintää, väkivaltaa, uhkailua tai loukkauksia. Kunnioitamme yhdistymisvapautta sekä työntekijöiden vapautta ammatilliseen järjestäytymiseen. Huolehdimme työolojen turvallisuudesta.

  Emme hyväksy mitään ihmisoikeusloukkauksia hankintaketjuissamme, kuten lapsityövoiman, tai pakkotyön käyttöä. Työntekijämme saavat asianmukaisen korvauksen työstään ja heidän työehtosopimuksissaan noudatetaan lainmukaisia maksimityötunteja. Työntekijöidemme palkkaukseen sovelletaan lainmukaisia työehtosopimuksia.

  3. Terveys ja turvallisuus

  Varmistamme Vallilassa terveellisen ja turvallisen ympäristön työnteolle. Johtomme ja esimiestemme vastuulla on hyvinvoinnin edistäminen yrityksessä ja puuttuminen ongelmatilanteisiin terveyden, hyvinvoinnin ja työturvallisuuden vaarantavissa riskitapauksissa. Työturvallisuuskulttuurimme perustuu jatkuvaan kehittämiseen.

  Vallilan kumppanina sitoudumme työturvallisuuteen ja hyvinvoinnin edistämiseen ja olemme mukana luomassa välittämisen ja vastuullisuuden ilmapiiriä työturvallisuusasioissa. Otamme vastuuta omasta ja henkilökunnan työturvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittämisestä.

  4. Ympäristö

  Olemme kaikki vastuussa yhteisestä maapallostamme yhdessä henkilöstömme ja asiakkaidemme kanssa. Edellytämme kumppaneitamme toimimaan päästöjä minimoiden energiatehokkailla prosesseilla ja materiaalien harkitulla hankinnalla, käytöllä ja käsittelyllä. Vallilan kumppanina sitoudumme minimoimaan negatiiviset vaikutukset ympäristöön ja kulutukseen. Kehitämme jatkuvasti uusia tapoja, joilla pystymme vähentämään kulutustamme.

  5. Vallila-brändi

  Vallila on suomalainen brändi, jota on rakennettu vuodesta 1935 lähtien. Vallila-brändiä ohjaavat perheyrityksemme arvot. Vaalimme Vallilassa omaa brändiämme vastuullisesti, jotta se kestäisi vahvana sukupolvelta toiselle. Edellytämme kumppaneiltamme, etteivät ne missään tilanteissa menettelisi tavalla, joka voisi vahingoittaa Vallilan brändiä ja mainetta.

  Vallilan kumppanina sitoudumme suojelemaan luottamuksellisuuteen ja oikeellisuuteen liittyviä oikeuksia viestinnässä ja sosiaalisessa mediassa. Ymmärrämme, että Vallila-brändin alle kuuluvien immateriaalioikeuksien kuten VALLILA-tavaramerkin, kuosien ja muiden logojen käyttöoikeudet tulee aina varmistaa oikeudenhaltijalta.

  6. Luottamuksellisuus

  Vallilan kumppanina pidämme salassa tietoomme saamamme luottamukselliset tiedot. Emme luovuta tietoja asiaan kulumattomille tahoille tai henkilöille. Huomioimme, että tuotteisiin, rahankäsittelyyn tai tietosuojaan ja -turvaan liittyvää informaatiota tulee käsitellä luottamuksellisesti, eikä luovuttaa ulkopuolisille. Pidämme huolta, että käyttämistämme laitteista ei pääse kukaan henkilö luvattomasti käsiksi luottamukselliseen materiaaliin

  Luottamukselliseen materiaaliin kuuluu julkaisemattomien palveluiden, tuotteiden ja kuosien salassapito sekä tuotteiden ja niiden immateriaalisten osien lähdeaineisto. Emme luovuta painotuotteiden esikatselu- tai lähdeaineistoja ulkopuolisille.  

  7. Henkilötiedot

  Noudatamme EU-tasoista ja suomalaista tietosuojalainsäädäntöä ja ohjeita liittyen henkilötietoihin tietoliikennejärjestelmissämme, sekä henkilötiedon keräämiseen, että niiden käsittelyyn. Vallilan kumppanina pidämme yllä asiakasluottamusta käsittelemällä henkilötietoja lainsäädännön velvoittamalla tavalla. Pidämme huolta siitä, että käsittelemiemme henkilörekisterien tiedot ovat oikeat ja käyttötarkoituksen kannalta oleelliset ja asianmukaisesti suojattu. Henkilötietoja tietoonsa saavat eivät saa ilman lainmukaista perustetta ilmaista muille saamiaan henkilötietoja. Annamme rekisteröityjen toteuttaa heillä lainsäädännön mukaiset oikeudet, kuten oikeus tarkastaa omat henkilötietonsa.

  8. Kilpailulainsäädäntö

  Noudatamme toiminnassamme tiukasti kilpailulainsäädäntöä. Liiketoimintamme perustuu avoimeen kilpailuun ja kunnioittaa niin Vallilan, kuin muidenkin asiakkaiden liikesalaisuuksia ja luottamuksellista tietoa. Emme osallistu toimintaan, jonka tarkoituksena tai seurauksena voi olla reilun kilpailun rajoittuminen tai estyminen.

  9. Lahjonta

  Emme hyväksy lahjontaa missään muodossa.