Tilannekatsaus - R.K. Exports ja riskimaiden työolot

Keväällä 2019 Finnwatch julkaisi raportin, josta kävi ilmi että R.K. Exportsin, yhden Vallila Collection Oy:n kuluttajamyyntiin suunniteltujen keittiötekstiilien tavarantoimittajien, toiminnassa oli havaittu puutteita mm. lakisääteisen minimipalkan maksussa. Asia otetiin tuolloin välittömästi tutkintaan Vallilan ostotoimien, tehtaan, SA8000-standardia edustavan SAI:n sekä auditoinnin tehneen yrityksen TÜV Nordin kanssa. Tutkimuksen jälkeen teimme kattavan suunnitelman puutteiden korjaamiseksi ja iloksemme voimme todeta, että läpinäkyvä yhteistyö ja viestintä eri sidosryhmien välillä ostoista alihankkijoihin ja aina paikallisiin työntekijöihin asti, on tuottanut tulosta.

TAUSTAA JA KEHITYSKOHTEET

R.K. Exportsin tehdas sijaitsee Intiassa Tamil Nadun osavaltiossa, Karurin kaupungissa. Karur on merkittävä kodintekstiiliteollisuuden keskus, ja koko osavaltio tunnettu tekstiiliteollisuudestaan. Joulukuussa 2014 osavaltion viranomaiset tarkistivat tekstiiliteollisuuden minimipalkkoja, nostaen niitä huomattavasti. Karurin kodintekstiiliteollisuus kuitenkin riitautti asian oikeudessa, vedoten kodintekstiiliteollisuuden erillisiin palkkakategorioihin koko tekstiiliteollisuuteen verrattuna. Tämä johti epäselvyyksiin alan yritysten palkkatasoa koskien, niin myös R.K. Exportsin osalta, jossa oli jatkettu vanhojen minimipalkkojen maksua.

R.K. Exportsin tapauksessa havainto laittoman alhaisista palkoista oli erityisen yllättävä, sillä tehdas on jatkuvasti ollut SA8000-sertifioitu. Tätä sertifiointia on usein pidetty kaikkein kunnianhimoisimpana yleisenä tuotantolaitossertifiointina, sillä se edellyttää mm. elämiseen riittävän palkan maksamista. Social Accountability International (SAI), joka ylläpitää SA8000-järjestelmää, korjasi raportin seurauksena kesällä 2019 auditointeja koskevaa ohjeistusta, tarkentaen, että työntekijöille on maksettava vähintään viranomaisten ilmoittamaa minimipalkkaa myös silloin, kun palkat ovat riitautettu. Näin ollen toimintaohjeet myös R.K. Exportsin osalta selkeytyivät ja tehdas nosti palkkojaan syksyllä 2019, ja on edelleen SA8000-sertifioitu.

Raportissa nostettiin lisäksi esiin R.K. Exportsin työntekijöiden raportoimat laittoman pitkät ylityötunnit ruuhkasesonkeina sekä perehdytysohjelman puutokset. 

TILANNEPÄIVITYS - SYKSY 2020

R.K. Exports on hyväksytysti SA8000-auditoitu ennen Finnwatchin raportin julkaisua sekä raportin julkaisun jälkeen ennakkoon ilmoittamattomalla auditoinnilla TÜV Nordin toimesta. TÜV Nordin auditointiprosessit tarkastaneen SAAS:in lausunnon mukaan heidän auditointiyrityksensä toiminta on ollut moitteetonta. Kyseessä on siis se, kuinka pitkälle auditointeihin voi luottaa – omalla kohdallamme tämä on vahvistanut toimittajatuntemusta ja pitkäaikaisten suhteiden vaalimista. Yhteistyö ja aktiivinen vuoropuhelu tehtaan kanssa varmistaa, että voimme edesauttaa vastuullisen toiminnan toteutumista koko hankintaketjussamme.

Minimipalkkojen osalta oikeusprosessi on edelleen kesken, ja odotamme uutta asetusta: COVID-19 pandemia on hidastanut asian etenemistä. R.K. Exports nosti kuitenkin palkkojaan huomattavasti heti syksyllä 2019, SAI:n uusimien ohjeistuksien myötä, ja on edelleen SA8000-sertifioitu.

Ylitöistä ei auditoinneissa ole löytynyt merkkejä, eikä tehtaan tuotantokapasiteetti ei ole edellyttänyt ylitöitä vuoden 2016 jälkeen. TÜV Nord on tarkistanut ylityöt auditoinneissaan ennen ja jälkeen Finnwatchin raportin.

Työntekijöiden perehdytyskäytäntöjä on parannettu kaikilta osin ja perehdytysdokumentit on auditoinneissa tarkistettu. Vuokratyövoimaa tehdas ei käytä, ja raportin muut epäkohdat on korjattu ja niitä seurataan säännöllisesti kehityksen edistämiseksi.

Jatkamme edelleen yhteistyötä R.K Exportsin kanssa sillä edellytyksellä, että tehdas toimii kulloinkin voimassa olevien SA8000 standardien mukaisesti niin työntekijöiden oikeuksien, työpaikan olosuhteiden kuin tehokkaan johtamisjärjestelmän toteuttamisen osalta sekä asettamiemme laatu-, toimitus- ja muiden vaatimusten mukaisesti. Aktiivisella yhteistyöllä varmistamme myös, että tehdas jatkaa käytäntöjensä parantamista.

Tärkeää meille on myös yhteistyön jatkuvuudella luoda positiivisia vaikutuksia -  hankintojen lopettaminen R.K. Exportsilta ei antaisi meille mahdollisuuksia parantaa työoloja. Yhteistyön kautta voimme edistää asioiden paranemista kestävällä tavalla ja näin konkreettisesti edesauttaa tehtaan käytäntöjen kohentumista.

Auditointien lisäksi Vallila on hyödyntänyt Finnwatchin suosituksia laajemminkin. Ostokäytäntöihin liittyvien vaatimuksien suhteen on otettu entistä aktiivisempi rooli ja niihin on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota.

Lisätäksemme resursseja työolojen kehittämiseen kaikissa riskimaissa liityimme vuonna 2019 amfori Business Social Compliance Initiativen jäseneksi. amforista voit lukea lisää täältä

 

Lue myös vuoden 2020 vastuullisuusraporttimme täältä

 

SANASTOA

R.K. EXPORTS: 400-500 henkilöä työllistävä tekstiilitehdas Intian Tamil Nadun osavaltiossa. Auditoitu SA8000 -standardien mukaisesti vuodesta 2011. Auditointi on suoritettu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

TÜV NORD: TÜV Nord on auditoinnit suorittanut ja SA8000- sertifikaatin myöntänyt yritys, jolle on myönnetty SAAS:n (Social Accountability Accreditation Services) SA8000 -sertifiointilupa vuonna 2001.

SAI (Social Accountability International): riippumaton organisaatio, joka kehittää ihmisoikeuksia työpaikoilla kansainvälisesti. Ylläpitää SA8000-järjestelmää.

SAAS-akkreditointi: Social Accountability Accreditation Services (SAAS) on SAI:n yhteydessä toimiva akkreditointitoimisto, joka valtuuttaa ja valvoo SA8000 -tarkistuksia suorittavia yrityksiä. Se valvoo, että auditoinnit suoritetaan tarkoitusten mukaisesti. TÜV Nord on SAAS:in tarkastama ja hyväksymä audtiointitaho.