Lataa

Vastuullisuus

Vastuullisuus Vallilassa

Pohdimme Vallilassa johdon ja asiantuntijoiden kanssa työpajoissa syksyllä 2017 vastuullisuuden merkitystä ja vaikutusta liiketoimintaan. Lähestyimme asiaa sekä sidosryhmien, että riskien ja mahdollisuuksien kautta. Työpajojen tuloksena määritimme tärkeät vastuullisuuden osa-alueet ja olennaisille yritysvastuun asioille määriteltiin tavoitteet ja seurattavat tunnusluvut.

Vallilan vastuullisuuden periaatteet jakautuvat neljään osa-alueeseen, jotka kattavat tuotteemme, työntekijämme, hankintaketjumme ja ympäristömme. Nämä neljä aluetta huomioiden ja niitä jatkuvasti kehittäen tulemme etenemään vuosi vuodelta kohti parempia tuloksia, pyrkien säilyttämään ansaitsemamme luottamuksen sidosryhmissämme.

Kartoitamme vuoden 2017 luvuista vastuullisuuden tavoiteet niin lyhyelle kuin hieman pitemmällekin aikavälille. Kesäkuussa 2018 julkaisemme vuoden 2017 luvuista johdetut tavoitteet laajemmassa raportissa, joka löytyy osoitteesta
Vallilainterior.fi/vastuullisuus

Tutustu periaatteisiimme ja tavoitteisiimme:

Vastuullisuuden periaatteet ja tavoitteet Vallilassa 2017