TOIMISTOT JA KOHTAAMISTILATToimistot jotka mahdollistavat tehokkaan työskentelyn, tukevat työhynvinvointia ja luovat arvoa myös työnantajalle.

Toimistotilat palvelevat sekä työntekijää että työnantajaa. Oikein suunniteltuna ne parantavat viihtyisyyttä ja työtehokkuutta, kokoavat ihmiset yhteen tai antavat työrauhan. Omien työntekijöiden viihtyvyyden lisäksi myös vierailukokemus yrityksessä saa vaikutuksia sisustuksesta. Vierailu alkaa aulasta ja päättyy aulaan. Aula- ja kohtaamistilat ovatkin sosiaalisia ympäristöjä, joissa luodaan yrityksen ensivaikutelma.


Toimistoissa on työelämän muuttuessa yhä enemmän tarpeita erilaisille tiloille: väliaikaisille työpisteille, tilapäisille ja vakituisille ryhmätyö- ja neuvottelutiloille tai rauhaa ja hiljaisuutta tarjoaville työskentelytiloille. Akustiikkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota etenkin avokonttorien yleistyessä niin materiaali- kuin kalustepäätöksissä. Teknisten ratkaisuiden tulee toimia saumattomasti yhteen tilan funktion kanssa; neuvottelutilan tekniikan tulee olla helppokäyttöistä ja varmaa, tilapäisestä työpisteestä tulee löytyä paikat kannettavalle tietokoneelle ja puhelimen laturille.

Työskentelytilan on keskeistä olla myös viihtyisä, virikkeellinen ja tarkoitukseensa suunniteltu - työteho, hyvinvointi ja viihtyvyys ja sitä kautta saavutetut tulokset ovat keskeisesti kiinni siitä, minkälaiset mahdollisuudet työskentelytila tarjoaa työn tekemiselle ja voidaanko työaika keskittää tuottavaan työhön vaikkapa teknisten ongelmien ratkaisemisen sijaan.

 

  • Tekstiilit, verhoilu ja tapetit
  • Matot ja lattiat
  • Kalusteet ja valaisimet
  • Tekniset ja toiminnolliset tuotteet ja materiaalit
  • Edustukset ja maahantuonnit