RIKU RUUSU
RIKU RUUSU
CEO
Vallila Marine Oy
p. +358 40 546 6605
riku.ruusu(at)vallilamarine.com
Timo Vuorinen
Timo Vuorinen
Projektimyynti
Vallila Marine Oy
p. +358 40 845 5705
timo.vuorinen(at)vallilamarine.com
MIIKKA KETOLA
Projektipäällikkö
Vallila Marine Oy
p.+358 50 550 7866
miikka.ketola(at)vallilamarine.com