Lataa

Suomi100 Q&A

Vallila ja Suomi 100: kysymyksiä ja vastauksia


Miksi ja miten Vallila osallistuu viralliseen Suomi 100 -hankkeeseen?

2017 on Suomen suuri juhlavuosi. Juhlavuoden teema on Yhdessä, ja Vallila osallistuu juhlavuoteen omalla erikoisosaamisellaan. Vallila on yksi valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -hankkeen yhteistyöyrityskumppaneista. Suomalaisyrityksillä on mahdollisuus hakea mukaan Suomi 100 kumppaniyritykseksi vuoden 2016 loppuun mennessä. Mukana olollaan Vallila osoittaa sitoutuneisuuttaan sata vuotiaaseen Suomeen ja sen arvoihin.

Lahjana 100-vuotiaalle Suomelle Vallila auttaa monimuotoisia perheitä ja yhteisöjä parhaalla osaamisellaan: työllä, tuella ja tekstiileillä. Lahjoitamme Suomelle yhteensä 12 sisustusprojektikohdetta. Etsimme eri puolilta Suomea erilaisia perheitä, yhteisöjä ja ryhmiä, jotka kuvaavat esimerkeillään sitä Suomea, jonka takana seisomme. Tuemme heitä osaltamme kotiin, harrastuksiin tai kulttuuriin liittyvissä muutosprojekteissa. Jokaisen kohteen ja teon tulee toteuttaa tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta.  

Vallila vahvistaa yhteisöllisyyttä, tukee perheiden hyvinvointia ja perheen käsitteen monimuotoisuutta sekä edistää suomalaista työtä. Vallila on yli 80-vuotias perheyritys. Teemat yhdessä ja yhteydessä ovat Vallilan tekemisen ytimessä. Vallilan lahja Suomelle vahvistaa yhteisöllisyyttä lukuisissa eri kohteissa yhdessä tekemisen kautta ja kauniin estetiikan voimin. Haluamme tuoda ihmisiä yhteen ja tehdä arjesta kauniimpaa.

Kuka päättää, mitkä yritykset voivat osallistua viralliseen Suomi 100 -hankkeeseen?

Eri alojen edustajista koostuva Suomi 100 -hankkeen hallitus käsittelee kaikki yritysten tekemät hakemukset, ja antaa päätöksellään valtioneuvoston kanslialle suosituksen yrityksen mukaantulosta. Tämän perusteella valtioneuvoston kanslia solmii sopimuksen yrityksen kanssa.  

Miten voi hakea mukaan Vallilan muutoskohteeksi?

Järjestämme muutoskohteille avoimen haun, ja valitsemme kohteet tasapuolisesti. Haku aukeaa torstaina 17. marraskuuta 2016 osoitteessa vallilainterior.fi/suomi100 ja jatkuu 31.1.2017 asti.

Jokainen muutoskohde dokumentoidaan sanoin, kuvin ja videoin. Teemme myös koosteen vuoden aikana yhdessä tehdystä ja koetusta. Muutosprojekteihin valitut osallistuvat osaltaan dokumentin toteutukseen esimerkiksi haastatteluiden antamisen muodossa.

Kuka tai ketkä voivat hakea mukaan?

Mukaan voivat hakea ympäri Suomea erilaiset monimuotoiset ryhmät, porukat, yhteisöt ja perheet, jotka toteuttavat yhdessä kotiin, harrastukseen ja/tai kulttuuriin liittyvää projektia, johon he kaipaavat tukea. Mukaan voivat hakea esimerkiksi koululuokat, päiväkotiryhmät, nuorten porukat nuorisotalolta, vanhainkodit, ensikodit, turvakodit ja vastaanottokeskukset. Osallistumiselle ei ole ikärajaa.

Voiko myöhemmin vuoden 2017 aikana hakea mukaan?

Järjestämme mahdollisesti toisen haun muutoskohteille vuoden 2017 aikana. Tiedotamme tästä erikseen.

Milloin tieto valituista muutoskohteista julkistetaan?

Julkistamme tiedon valituista muutoskohteista verkkosivuillamme tammikuussa 2017. Ilmoitamme asiasta valituille myös henkilökohtaisesti. Vallilan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa tägillä #suomi100vallila voi seurata muutoskohteiden etenemistä ja valmistumista vuoden 2017 ajan.